Vilken utbildning behöver jag för att köra båt yrkesmässigt?

Den utbildning du behöver beror lite på vilket yrke du har, men kortfattat kan man säga att du måste ha fartygsbefälsexamen för att få köra båt yrkesmässigt. Med yrkesmässigt menas att du får betalt för att köra båt. För att få reda på exakt vilken utbildning du behöver kan du läsa igenom Transportstyrelsens broschyr ”Blir din båt ett handelsfartyg?”.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning