Hur fungerar examinationen och varför kostar den pengar?

Examination för Förarintyg, Kustskepparintyg och SRC (VHF)-intyg är avgiftsbelagd pga. att detta hanteras och administreras av Nämnden för Båtlivsutbildning (NFB), som är en ideell organisation som behöver kostnadstäckning för de aktiviteter som utförs.

När du utför ditt prov kommer en examinator att närvara, denne person är både provvakt och rättar provet tillsammans med dig efter examinationen. Förutom NFB går även en del av avgiften till ansvarig förhörsförrättare.

För att skriva provet behöver du kontakta oss eller hitta en förhörsförättare på NFB:s webbplats.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning