Hur fungerar examinationerna och varför kostar den pengar?

För att skriva ditt prov behöver du först och främst välja ett kursdatum samt ett datum för själva examinationen. När du utför ditt prov kommer en examinator att närvara, denne person är både din provvakt och kommer även att rätta ditt prov tillsammans med dig efter att provet är färdigskrivet.

Anledningen till varför din examination kostar pengar beror på att en avgift betalas till administrationen som krävs för Nämnden för Båtlivsutbildning. Förutom det går även en del av avgiften till din examinator. I avgiften ingår den intygsbok du får och eftersom du betalar i samband med examinationen tillkommer ingen annan kostnad.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning