Fritidsbåt, motorbåt och segelbåt

Vad är en fritidsbåt?

En fritidsbåt, ibland kallad fritidsfartyg, är en typ av båt med en skrovlängd på 2,5 till 24 meter som används för nöjesändamål och rekreation. Fartyg över 24 meter definieras som skepp.

Fritidsbåtar varierar i storlek, form och typ, t.ex. motorbåt eller segelbåt, och de används ofta för aktiviteter som båtturer, segling, fiske och vattensport. En fritidsbåt används inte i kommersiellt syfte, dvs. mot betalning.

Det finns många olika kurser för fritidsbåtar, t.ex. för motorbåt och segelbåt.

Förarintyg och förarbevis för fritidsbåt

För att framföra en fritidsbåt på sjö eller hav i Sverige idag krävs ingen speciell utbildning eller certifikat om fritidsbåten är mindre än 12×4 meter. Är båten större än så krävs Kustskepparintyg.

Många väljer dock att skaffa ett Förarintyg eller Förarbevis för att erhålla de kunskaper som krävs för att känna sig säker till sjöss och som visar att föraren har den nödvändiga kunskapen och färdigheterna för att navigera säkert. Förarintyget/förarbeviset för fritidsbåt innebär att du lär dig navigering, sjösäkerhet, sjömanskap och lagar och föreskrifter.

Dock krävs ofta en form av båtkörkort som Förarintyg eller Förarbevis för fritidsbåt för att framföra eller hyra motorbåt eller segelbåt utomlands. Detta kallas ICC.

Andra utbildningar för fritidsbåt

Förutom Förarintyg och Förarbevis finns det andra utbildningar tillgängliga för fritidsbåtägare. Dessa kan t.ex. inkludera kurser i användning av VHF-radio, praktisk båtkörning och seglingskurser.

Förarintyg och förarbevis motorbåt

Att hantera, navigera och köra en motorbåt skiljer sig från hantering och navigering av en segelbåt. Inte minst vid planering och tilläggning, utan även när det t.ex. gäller väjningsregler och djupgående.

Dock är det samma typ av Förarintyg eller Förarbevis för motorbåt som gäller för segelbåt. Detta beror på att dessa kurser är teoretiska och behandlar ämnen som är gemensamma för alla typer av fritidsbåtar, med vissa skillnader t.ex. inom området väjningsregler.

Motorbåtkurs

Utöver de teoretiska kurserna för motorbåt finns även praktiska motorbåtkurser där man som deltagare lär sig hantera och köra motorbåt praktiskt. Exempel är båtpraktik dager och mörker samt skräddarsydda kurser där du kör båt med en instruktör.

Motorbåt körkort

Ett motorbåtkörkort finns ännu inte i Sverige men är i utlandet ett intyg som visar att föraren har den nödvändiga kunskapen som krävs för att säkert navigera och köra en motorbåt.

Motorbåtkörkortet är ett krav i vissa länder och kan fås genom att slutföra kraven för ett Förarintyg eller Förarbevis för motorbåt som sedan konverteras till ett motorbåtskörkort, t.ex. ett sk. ICC.

Förarintyg och förarbevis segelbåt

Att framföra en segelbåt kräver specifika kunskaper och färdigheter, där kunskaperna som erhålls under en Förarintygs/Förarbeviskurs är ett mycket bra första steg.

Därmed inte sagt att man utan tidigare erfarenheter kan ge sig ut på seglingssemester direkt efter erhållet intyg. Segelbåtar kräver inte bara kunskap om navigering, utan även erfarenhet t.ex. vid planering och tilläggning.

Segelbåtkurs

Utöver den teoretiska kursen för att erhålla Förarintyg eller Förarbevis rekommenderas även seglingskurser där man lär sig seglingstermer, seglarsätten (vindöga, bidevind/kryssa, halvvind, slör, läns), seglingsmanövrer och säkerhetsföreskrifter för segelbåtar.

Segelbåt körkort

På liknande sätt som motorbåtkörkort, kan ett segelbåtkörkort bli ett krav för att visa att föraren har den nödvändiga kompetensen som krävs för att hantera en segelbåt säkert.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning