Frågor och svar

Vilket intyg ska jag ha?

Vi får dagligen frågor kring vad som krävs för att framföra en båt i Sverige och vad båtkörkortet egentligen innebär. Vi vill en gång för alla ge klarhet i vad som gäller angående det beryktade båtkörkortet och svara på frågan – vilket intyg ska jag ha för min båt? Läs mer.

Hyra båt - vad krävs för intyg egentligen?

Många av våra elever vill börja med att hyra båt, innan de köper en egen. Likadant kan det vara mer ekonomiskt att hyra båt varje år, än att äga en egen. Läs mer.

Vad är Förarintyg?

Ett förarintyg är det första steget (steg 1) i en frivillig fritidsbåtsutbildning. Läs mer.

Vem behöver Förarintyg?

Än idag finns det inga krav på att någon fritidsbåtsägare ska ha ett förarintyg för sin båt. Läs mer.

Vad är Förarbevis?

Namnet "förarbevis" har egentligen inte används sedan 1970-talet utan idag kallar man det för förarintyg. Läs mer.

Vad är Skepparexamen?

Skepparexamen används av många för att beskriva det som idag korrekt heter kustskepparintyg. I vissa fall är det även fartygsbefälsexamen som åsyftas. Läs mer.

Vad är Kustskepparintyg?

Kustskepparintyget är nästa steg (steg 2) i fritidsutbildningen och ett krav om du vill köra fritidsskepp med en totallängd över 12 meter och en bredd över 4 meter. Läs mer.

Vem behöver Kustskepparintyg?

Ska du köra större båtar och fritidsskepp som har en längd över 12 meter och en bredd på över 4 meter, behöver du ha ett kustskepparintyg. Läs mer.

Vad är båtpraktik dager?

Båtpraktik dager är ett intyg som du måste ha för att kunna få kustskepparintyget. Läs mer.

Vem behöver båtpraktik dager?

Kursen båtpraktik dager behövs om du inte på annat sätt kan styrka praktisk båtlivserfarenhet inför uppskrivning till kustskepparintyget. Läs mer.

Åldersgräns för Förarintyg och Kustskepparintyg?

För att få ta förarintyget skall sökanden under kalenderåret fylla lägst 12 år. Läs mer.

Behövs Kustskepparintyg för att få köra båt?

Du behöver inte ha ett kustskepparintyg för att få köra vanliga fritidsbåtar med en längd under 12 meter och en bredd på 4 meter. Läs mer.

Från vilket datum behövs Båtkörkort?

Just nu finns det inget datum för när båtkörkortet kan komma att träda i kraft. Läs mer.

Saknar du intyg eller intygsbok?

Om du inte har en intygsbok eller om du tappat bort den eller ditt intyg kan du få tag på det genom att följa den här länken: http://www.batlivsutbildning.se/. Läs mer.

Hur fungerar examinationerna och varför kostar den pengar?

För att skriva ditt prov behöver du först och främst välja ett kursdatum samt ett datum för själva examinationen. Läs mer.

Vilken utbildning behöver jag för att köra båt yrkesmässigt?

Den utbildning du behöver beror lite på vilket yrke du har, men kortfattat kan man säga att du måste ha fartygsbefälsexamen för att få köra båt yrkesmässigt. Läs mer.

Vad är ICC – International Certificate of Competency?

International Certificate of Competency förkortas ICC, och är ett internationellt intyg för förare av fritidsbåt (på engelska International Certificate for Operators of Pleasure Craft eller ICC). Läs mer.

Vad innebär en distanskurs för Förarintyg?

Det är många som drömmer om att dra ut på havets öppna yta och känna friheten där ute. Det är en viss känsla att få ha sin egen båt och åka eller segla iväg på resor, men det gäller att veta vad man gör för att det ska vara tryggt och säkert. Dessutom är det många länder som har lag på att du måste ha rätt kunskap och intyg. Läs mer.

Vad kostar en Förarintyg distanskurs?

Det är många som frågar om priset för en distanskurs för förarintyg. Många är vi som gärna vill ta oss an äventyren ute till havs, oavsett om man äger en egen fritidsbåt, vill köpa en eller tänkte hyra en över sommaren. Läs mer.

Hur fungerar en distanskurs för Förarbevis?

Distanskursen för Förarbevis leder till det som idag kallas Förarintyg. Det är viktigt att ha rätt kunskap innan man ger sig ut på havet, både för din och dina medpassagerares skull, men även för den övriga trafiken på havet. Läs mer.

Vad kostar en Förarbevis distanskurs?

Innan du väljer var du vill läsa ditt Förarbevis på distans har du all möjlighet att jämföra olika företag för att hitta det som erbjuder det bästa priset sett till vad du får för pengarna, och då vet vi att vi på Svensk Båtutbildning står oss bra. Läs mer.

Vad innebär en distanskurs för Kustskepparintyg?

Att få ge sig ut på havet är en stor frihet, men det är en frihet som kommer med mycket ansvar. För din, dina passagerares och andra förares säkerhet är det viktigt att du har all den kunskap och redskap som du behöver när du ger dig ut på havet. Läs mer.

Vad kostar en Kustskepparintyg distanskurs?

Distanskursen för Kustskepparintyget är en utbildning för dig som är sugen på en utbyggnad av Förarintyget. Denna utbildning ger dig kunskap och kompetensen att få njuta av friheten och äventyren ute till havs, runt om i hela världen och oavsett vilken tid på dygnet det rör sig om. Läs mer.

Hur fungerar en distanskurs för Skepparexamen?

En Skepparexamen på distans är idag detsamma som ett Kustskepparintyg och öppnar upp nya dörrar för hur din semester eller vardag kan se ut. Att få lov att vara ute och köra större fartyg (12x4) till havs är en stor frihet och en otroligt rolig aktivitet, men även här förväntas du ta stort ansvar. Läs mer.

Vad kostar en Skepparexamen distanskurs?

Kostnaden för en Skepparexamen distanskurs beror på hos vem du väljer att läsa den. Det finns många verksamheter som erbjuder en distanskurs för Kustskepparintyg och priserna varierar ofta mellan ca 1000 sek och 3000 sek, beroende på om du väljer med Båtpraktik, kursmaterial och kurslitteratur. Läs mer.

Utbildning för att köra båt yrkesmässigt

Vi får många frågor om vilken utbildning som krävs för att få köra båt yrkesmässigt. När du vill köra en båt yrkesmässigt så identifieras det av att du får betalt för att köra båt. Här krävs det ett annat intyg och en annan typ av utbildning jämfört med den som vill framföra en fritidsbåt. Läs mer.

Läkarintyg för sjöfolk

Enligt internationella regelverk skall alla som arbetar till sjöss ha ett speciellt läkarintyg för sjöfolk. Det svenska sjöläkarintyget kallas Manilaintyg. Det är alla sjömän i inre fart, samt begränsad och obegränsad fart oavsett om det är säkerhetsbesättning eller ej som skall ha läkarintyget. Ett läkarintyg för sjöfolk är giltig under 2 år (för inre fart gäller 4 år). Följande fartområden används på läkarintyg.

Inre fart/fiskare

Inre fart/fiskare på läkarintyget innebär inre fart, vilket är:
  • Fart i trafik inom Sverige och utanför kusterna, dock högst en nautisk mil (1852 meter) från en hamn eller annan plats där fartyget kan finna skydd.
  • Fart i Kalmar sund och nationell fart i Öresund.
  • Fart i fartområde D, såsom det definieras i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438).
Området omfattar även fiskare oavsett vilket fartområde de fiskar i, inklusive fiske på handelsfartyg med en bruttodräktighet under 20. Läkarintyg som avser fartområde inre fart/fiskare får begränsas till enbart syn- och hörselundersökningen.Begränsad fart

Begränsad fart på läkarintyget innebär Europafart norr om Brest. Europafart definieras i detalj med koordinater i förordning (2011:1533) om behörigheter för sjömän. Det är en allmän hälsoundersökning med särskilt fokus på syn och hörsel. De medicinska kraven tilltar ju större fartområde man önskar, men det saknas strikta gränsdragningar. För en i övrigt frisk person är största skillnaden mellan obegränsad och begränsad fart är ökat fokus på Tuberkulos. Transportstyrelsen rekommenderar att alla sjömän som önskar obegränsad fart vaccineras mot Tuberkulos.

Obegränsad fart

Med obegränsad fart får man röra sig över hela världen.


När krävs det ett läkarintyg för sjöfolk?


Som sjöman behöver man ett läkarintyg för sjöfolk i olika lägen:
  • Vid vissa utbildningar är det ett inträdeskrav att sjömannen ska kunna uppvisa ett godkänt läkarintyg för sjöfolk.
  • Vid ansökan om behörighet för fartygsbefäl och maskinbefäl via Transportstyrelsen ska du kunna uppvisa att de föreskrivna syn- och hörselkraven är uppfyllda. Detta gäller även vid ansökan om specialbehörighet som radiooperatör i GMDSS.
  • Vid sjötjänstgöring ska alla besättningsmedlemmar på båtar/fartyg, som sysselsätts i yrkesmässig trafik, från 6 meters längd och uppåt inneha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk.
Uppfyller läkarintyget STCW Manila?
2010 enades IMO-delegater (International Maritime Organization) från hela världen om en ny version av Standards of Training, Certification and Wathckeeping for Seafarers (STCW). Konferensen hölls i Manila, Filippinerna och den kallas därför för STCW Manila. Det nya systemet har successivt fasats in och kommer vara helt implementerade 1:a januari 2017. Det finns tre olika nivåer på var man får vara verksam: inre fart, begränsad fart och obegränsad fart. Detta står för kustnära, Nordsjön ända tills staden Brest i Frankrike samt resten av världen. Den viktigaste skillnaden för vilken behörighet man kan ansöka om är om man är vaccinerad mot tuberkulos. I detta ingick också nya riktlinjer för läkarintygen. För ökad säkerhet har Transportstyrelsen valt att införa en elektronisk registrering av alla sk Manila-intyg. Detta sker via deras Sjöläkarwebb. Även om myndigheten har ditt senaste intyg elektroniskt måste man ändå alltid ha en fysisk kopia med sig.


Medicinska krav på sjön

Vissa sjukdomar och besvär kan innebära begränsningar i läkarintyget för sjöfolk t.ex. infektionssjukdomar, diabetes och tumörsjukdomar. Infektionssjukdomar som i smittskyddslagen är samhällsfarliga sjukdomar utgör i smittsamt skede oftast ett hinder för sjötjänst, t.ex. tuberkulos, vissa sexuellt överförbara sjukdomar, Hepatit A-E, HIV. Diabetes utgör i många fall hinder för tjänstgöring. En redan yrkesverksam sjöman som fått diabetes kan dock medges att vara kvar i yrket, om sjukdomen är under god kontroll. Hjärt-/kärlsjukdomar som blåsljud, högt blodtryck, hjärtattack, hjärtarytmi, stroke, åderbrock, djup ventrombos och lungemboli är några av de hjärt-kärlsjukdomar som kan ge upphov till begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområden och/eller giltighetstid. Endokrina sjukdomar, som t.ex. manifest hyperthyreos (ökad aktivitet i sköldkörteln), kan utgöra hinder för sjötjänst. En behandlad och välinställd hypothyreos (för låg aktivitet i sköldkörteln) utgör inget hinder. Hudsjukdomar och eksem kan ge upphov till begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområden och/eller giltighetstid. Speciell uppmärksamhet bör ägnas hudsjukdomar som kan förvärras av alltför kraftig solbestrålning, kontakt med saltvatten, oljor, lösningsmedel eller liknande. Psoriasis av lindrigare natur och utan tecken på allmän påverkan utför i regel inte hinder för tjänstgöring i obegränsad fart. Magsår, bråck, tarmkatarr, kolit, tarmfickor, hemorrojder, fissurer, fistlar, levercirros, gallvägssjukdomar, bukspottskörtelinflammation och stomi och är exempel på sjukdomar som kan ge upphov till begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområden och/eller tid. Psykiska sjukdomar med psykotisk symptomatologi samt allvarliga former av neuros utgör oftast hinder för sjötjänst. Vid förekomst av en sjukdom kan i många fall tjänstgöring endast i viss befattning och/eller endast i begränsad fart övervägas. Även andra sjukdomar, t.ex. allvarliga mentala rubbningar hos en besättningsman, kan medföra fara. En sjöman som enligt läkares bedömning har ett pågående missbruk av alkohol eller narkotika ska inte anses lämplig för sjötjänstgöring. Artros, återkommande instabilitet i skuldror och knäleder, ryggvärk och benprotes är exempel på besvär som i vissa fall kan ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid. Urogenitala besvär som till exempel njurinflammation, njur- eller urinsten, prostataförstoring, urinvägsobstruktion, gynekologiska besvär eller dysfunktionella njurar kan i vissa fall ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid. Anemi, splenoktomi, andra sjukdomar i blodet eller blodbildande organ kan i vissa fall ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid. Epilepsi, migrän, narkolepsi, MS och Parkinsons är exempel på besvär som i vissa fall kan ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid. Problem med näsa, hals och bihålor, kronisk bronkit, emfysem, astma och lungkollaps är exempel på luftvägs- och lungsjukdomar som kan ge upphov till begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområden och/eller tid. Även allergi kan i vissa fall vara orsak till begränsningar av läkarintyget. Sjömän som har haft kronisk bronkit och/eller emfysem bedöms med tveksamhet kunna utföra alla arbetsuppgifter i obegränsad fart och inom angiven befattning. Tumörsjukdomar kan i vissa fall kan ge begränsningar av läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid.
Sjömannen ska uppfylla de föreskrivna syn- och hörselkraven för att få tjänstgöra. Vid ögon- och öronsjukdom kan det bli aktuellt att begränsa läkarintyget med hänsyn till sjömannens arbetsuppgifter, fartområde och/eller giltighetstid.

Övervikt kan orsaka hinder för tjänstgöring där en individuell bedömning behöver göras sett till sjömannens hälsa, arbetsuppgifterna i befattningen och fartområde. Den fysiska hälsan kan vara av betydelse då det inom många befattningar förekommer lyft, behov av att gå i trappor, arbete i trånga utrymmen, långa stunder av arbete ståendes och/eller gåendes. BMI räknas ut automatiskt och kan indikera på övervikt, men kravsättande gränsvärden för BMI finns inte.


Källor
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Ombordanstallda/Sjoman/Lakrarintyg-for-sjofolk/
https://medisera.se/amnesomraden/blodstatus/
https://medisera.se/amnesomraden/hjartsjukdom/
https://medisera.se/amnesomraden/diabetes/

Välkommen till Båtutbildning.se