Så fungerar lärarledda helgkurser på distans via Zoom

Nu introducerar Svensk Båtutbildning lärarledda distanskurser under helgerna via videotjänsten zoom. Det är som att kursen och kursledaren kommer hem till dig och innebär att du kan lära dig det du behöver utan att behöva lämna arbetet eller hemmet.

Så här fungerar det

  • Du bokar kursen för Förarintyg här: förarintyget lärarlett på distans
  • Vi skickar hem litteratur och material
  • Vi skickar zoom-länk i god tid inför kursstart
  • Du klickar på länken ca 10 minuter innan kursstart  
  • Du deltar mellan kl. 09:30 till ca 16:00 lördag och söndag
  • Du bokar examination, gör provet och får ditt intyg

Omställning under pandemin 

Under pandemin ställde Svensk Båtutbildning om verksamheten till lärarledda distanskurser via Zoom istället för att som tidigare erbjuda kurser i klassrum i Stockholm och Göteborg. Utfallet och lärdomarna av denna typ av kurs ger att både elever och kursledare är mycket nöjda. Därför har vi bestämt oss för att även efter pandemin erbjuda denna typ av kurs.

Vid kursens start oavsett om du läser till Förarintyg eller Kustskepparintyg blir du mottagen och introducerad i helgschemat av kursledaren och därefter sätter kursen igång. Du har sedan full interaktion med kursledaren och övriga kursdeltagare under kursens gång. Du kan ställa frågor och får tillgång till digitalt kursmaterial (utöver det som redan skickats till dig), som på våra vanliga kurser som vi håller i klassrum. Det är bara frukosten och kaffet som du behöver ordna själv.

Förarintyg på distans via Zoom

Förarintyget lärarlett på distans är grundkursen och också den mest populära kursen. Den rekommenderas till dig som har fritidsbåt och som rör dig inomskärs. För en säker och rolig båtfärd inomskärs ska alla kunna hantera båten. Kursen ger dig grundkunskaperna i navigation, sjövägsregler, säkerhet till sjöss, sjöväder och sjömanskap som är livsviktig kunskap när man är på sjön. Förarintyget visar att du genomfört teoretisk utbildning för att föra fram en fritidsbåt inomskärs och i kustnära vatten. Det är också ofta ett krav vid hyra av båt utomlands.

Kustskepparintyget på distans via zoom

Kustskepparintyget är fortsättningskursen och bygger på Förarintyget. Den rekommenderas till dig som vill ta nästa steg och bege dig utomskärs samt är ett krav för dig som har en båt som är större än 12 x 4 meter.  I vissa fall är Kustskepparintyget också ett krav vid hyra av båt utomlands.

Båtpraktiken

Båtpraktiken kan av förklarliga skäl inte läsas som distanskurs. Vi erbjuder denna kurs på östkusten i Stockholm och på västkusten (Orust).

Fördelar med distanskurs via zoom

  • Tryggt och säkert deltagande på distans via Zoom lördag och söndag.
  • Tids- och kostnadseffektivt. Ingen restid, inga kostnader för resa och logi.
  • Interaktion med både kursledare och kursdeltagare.

Kommande kurstillfällen hos Svensk Båtutbildning